Chuyên mục ăn uống Sài Gòn

Không đâu như Sài Gòn, đi vài trăm mét là có một quán ăn - Ẩm thực Sài Gòn là một kho tàng rộng lớn mà bao tử của bạn cũng phải chào thua!

Có tên “Hủ tíu hồ” là vì : người Tiều bỏ lá hủ tiếu dzô một cái nồi nước sôi, , thêm chút bột gạo rồi nấu cho bánh nở, sền sệt như hồ, … ...