Tag: dân Sài Gòn


Sài Gòn ngày và đêm

Sài Gòn Ngày và Đêm

Dòng chảy ở Sài Gòn không bao giờ ngớt, dù là đêm hay ngày. Tôi – cô gái “hăm” mấy tuổi ngấp nghé hàng “băm”, sống vị kỉ và chẳng sâu sắc tẹo nào, lòng ...

Sài Gòn đâu cần nhập tịch!

Đã nhiều lần tôi ước mình sinh ra đâu đó ở miền quê, có sông suối, núi đồi, vườn cây hoa lá, để lâu lâu về quê lại có những “đêm buồn tỉnh lẻ”, về ...
fresh spam shop