Tag: đường sách Nguyễn Văn Bình


Phố sách Sài Gòn xưa

TP.HCM ngày nay hãnh diện vì có đường sách Nguyễn Văn Bình thành công về văn hóa lẫn tài chính, trở thành không gian văn hóa, du lịch, nơi gặp gỡ của những người yêu ...