Chủ thương hiệu Genki Japan House Nguyễn Thị Kim Huyền: Muốn vượt sóng lớn phải có thuyền to


“Chân thành với khách hàng, lấy tâm soi sáng trí” chính là bí quyết giúp Nguyễn Thị Kim Huyền – Chủ thương hiệu Genki Japan House “cứu” công ty thoát khỏi bờ vực phá sản.

CEO Sài Gòn Food Nguyễn Quang Tường: Đến vì công việc, ở vì tình yêu

“Chuyện tình” Ngô Quang Phúc với người trẻ

Chủ thương hiệu Genki Japan House Nguyễn Thị Kim Huyền: Muốn vượt sóng lớn phải có thuyền to


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: