Tag: tình người sài gòn


Tình người Sài Gòn

Tình người Sài Gòn

Khi ai đó nhắc về Sài Gòn, bạn nhớ gì nhất? Khi người ta muốn bạn kể về Sài Gòn, bạn sẽ kể gì trước? Ngày đầu tiên vào phố, anh thanh niên tình nguyện ...
fresh spam shop